borba protiv gladi Tag

Svjetski dan hrane (World Food Day) obilježava se svake godine dana 16. listopada na dan osnutka Svjetske zdravstvene organizacije FAO (Food and Agriculture Organization). Poboljšavanje kvalitete u prehrambenom lancu predstavlja najveći izazov današnjih generacija. Zbog želje za što većom ekonomskom dobiti kvaliteta hrane se smanjuje i...